- 0987 087 034 - 0938 138 160 ( Mr. Hải )
  • Hotline : - 0987 087 034 - 0938 138 160 ( Mr. Hải )

Ấn phẩm 07

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Thông tin chi tiết
Ấn phẩm văn phòng cơ bản là một phần của Hệ thống nhận diện Thương hiệu. Nó bao gồm những những thành phần cơ bản như Phong bì, Letter head và Card visit… vì vậy nó cũng mang trên mình đầy đủ các dấu hiệu nhận diện hoàn chỉnh của một Thương hiệu.
Có thể việc Thiết kế Hệ thống nhận diện Thương hiệu không phải là bắt buộc đối với tất cả các doanh nghiệp đặc biệt là đối với những doanh nghiệp mới thành lập và các doanh nghiệp nhỏ. Nhưng Thiết kế ấn phẩm văn phòng là công việc tối thiểu mà bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần đến để có được một diện mạo chỉnh chu, lịch sự - thể hiện tính chuyên nghiệp và tin cậy của một doanh nghiệp trong các hoạt động giao dịch công văn tài liệu với khách hàng, đối tác.
Chú trọng đến việc Thiết kế ấn phẩm văn phòng sẽ mang lại giá trị nhất định sau mỗi lần tiếp xúc với khách hàng. Ngoài việc tạo được ấn tượng thông qua việc ấn phẩn văn phòng được thiết kế một cách chuyên nghiệp và thẩm mỹ, chúng còn làm cho khách hàng hiểu được sự nghiêm túc và thiện chí hợp tác chân thành trong lần gặp gỡ. Từ đó nảy nở được niềm tin cậy tự nhiên trong tâm trí khách hàng, đối tác.
 
Ấn phẩm 07
Sản phẩm khác
Ấn phẩm 09

Ấn phẩm 09

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 08

Ấn phẩm 08

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 06

Ấn phẩm 06

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 05

Ấn phẩm 05

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 04

Ấn phẩm 04

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 03

Ấn phẩm 03

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 02

Ấn phẩm 02

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu

Ấn phẩm 01

Ấn phẩm 01

Giấy Coucher 300gsm

Thiết kế miễn phí theo yều cầu